Om Impwell

Impwell på 10 sekunder

Vi hjälper våra kunder att driva hela processen från att formulera effektiva digitala strategier till att genomföra strategierna i verksamheten.

Mycket tid läggs ner på strategiarbete som aldrig genomförs i verksamheten. Varför? Ibland saknas kompetens och kunskap, men i de flesta fall handlar det om att det dagliga arbetet har en förmåga att sluka all tid. Vi har tagit fasta på detta och lägger fokus på att se till att de strategier vi hjälper till att formulera förverkligas i verksamheten. Detta är kärnan i vårt erbjudande och det som skiljer oss från många andra konsultbolag.

Impwell arbetar också med investeringar i start-up och scale-up projekt med potential att ha stor positiv påverkan för människor och samhälle - så kallade Impact investeringar. Investeringsfokus ligger på digitala lösningar inom life science och klimat/ miljö. 

Kontakta oss så berättar vi mer!