Om Impwell

Impwell på 10 sekunder

Vi hjälper våra kunder att driva hela processen från att formulera effektiva online-strategier till att genomföra strategierna i verksamheten.

Mycket tid läggs ner på strategiarbete som aldrig genomförs i verksamheten. Varför? Ibland saknas kompetens och kunskap, men i de flesta fall handlar det om att det dagliga arbetet har en förmåga att sluka all tid. Vi har tagit fasta på detta och lägger fokus på att se till att de strategier vi hjälper till att formulera förverkligas i verksamheten. Detta är kärnan i vårt erbjudande och det som skiljer oss från många andra konsultbolag.

Impwell arbetar också med affärsutveckling och investeringar i onlinebaserade projekt. Tanken är att hitta och utveckla projekt med hög potential att förändra sättet vi marknadsför, säljer eller kommunicerar med varandra i digitala kanaler.

Kontakta oss så berättar vi mer!