Erbjudande

Social Media Strategy Workshops

Varför ska vi arbeta med sociala medier? Vem kommer att läsa vår blog? Vad betyder konversation i sociala medier och vad har det med mitt företag att göra?

Medielandskapet förändras i snabb takt och sociala kanaler skapar helt nya förutsättningar för människor att själva skapa, publicera och dela tankar och idéer. Denna utveckling ger också helt nya möjligheter till dialog, vilket kan öka kundlojalitet, försäljning och möjligheter att utveckla helt nya erbjudanden.

För att effektivt ta tillvara de möjligheter den sociala webben ger gäller det att bygga en robust strategi och att arbeta konsekvent i genomförandet. Impwell har tagit fram ett ramverk för att bygga strategier och koppla dessa till konkreta ROI målsättningar. 

Under en tre timmars workshop hjälper vi dig att sätta struktur på din närvaro i sociala kanaler. Nedan finner du ett utdrag av de delar vi går igenom under workshopen.

Kontakta oss för mer information kring denna workshop: ulrik.zielfelt@impwell.com

Strategi workshops

Har intäkterna stagnerat eller t o m minskat? Har ni problem med att se hur ni ökar efterfrågan och skapar tillväxt? Är lönsamheten pressad och konkurrerar ni om samma faktorer som alla andra i inom er bransch?

Impwell anordnar workshops för att vidga perspektiven och hitta ny lönsam efterfrågan. Nedan finner ni ett utdrag av innehållet i dessa workshops.

Kontakta oss för mer information kring denna workshop: ulrik.zielfelt@impwell.com